Stichting

Stichting Natuurtalent wil hoogbegaafde en begaafde kinderen helpen om zich optimaal te ontwikkelen. Deze stichting is op 30 januari 2019 opgericht in de gemeente Aa en Hunze. De drijvende kracht hierachter is moeder en gediplomeerd specialist hoogbegaafdheid Saskia van Bruinessen. Zij doet dit geheel uit overtuiging en idealisme.

Na zo’n twaalf scholen in Drenthe bezocht te hebben, vond zij niet wat ze zocht: een school waar leergierige, nieuwsgierige, sociaalvaardige kinderen met ontwikkelingsgelijken op hun niveau aangesproken en uitgedaagd worden om te ontdekken, te analyseren, te creëren en te leren. Waar zij de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, waar hun humor en rechtvaardigheidszin op prijs gesteld wordt, waar veel creatieve activiteiten buiten plaatsvinden en waar een internationaal perspectief handen en voeten krijgt.

Bij de oprichting van de stichting is eerst gekeken of de plannen voor een school voor hoogbegaafden en begaafde kinderen te combineren waren met plannen voor een school voor kinderen met autisme. Dit bleek een complex traject. Daarom richten we ons nu alleen op de doelgroep hoogbegaafde en begaafde kinderen.

Stichting Natuurtalent toetst de inhoud van haar plannen bij een klankbordgroep van kinderen en een focusgroep van experts en ouders.