Vraag & antwoord

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld, afhankelijk van de vragen die ouders hebben, en de actualiteit.

Wie kan naar deze school?
Een IQ-test geeft een beperkt beeld. Wel is het essentieel vooraf goed samen te kijken of deze school geschikt is voor jouw kind. De stichting richt zich op zeer gemotiveerde, nieuwsgierige en leergierige hoogbegaafde en begaafde kinderen die mee kunnen in een andere manier van onderwijs (1). Dubbel bijzondere kinderen kunnen vooralsnog niet bij de stichting terecht. Hoe de intake precies gaat verlopen, wordt gecommuniceerd.

Wanneer gaat de school van start?
De school kan pas van start als er voldoende financiƫle middelen zijn. Daarom is een plan bij de gemeente ingediend voor het schooljaar 2020-2021. De gemeenteraad stemde tegen dit plan, ondanks 74 handtekeningen van ouders. Daarom zijn we nu bezig om te kijken hoe we eerst zonder overheidsbijdragen kunnen starten.

Waarom werkt Stichting Natuurtalent niet samen met andere scholen?
De stichting heeft begin 2019 contact gezocht met de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in het Noorden en voorgesteld om dit onder hun vlag op te zetten. De samenwerkingsverbanden hadden hier geen behoefte aan. Stichting Natuurtalent heeft ook met de wethouder en de scholenstichtingen in de gemeente Aa en Hunze om tafel gezeten. Vooralsnog wordt geprobeerd de school onder ‘eigen vlag’ in deze gemeente van de grond te krijgen.

Wie werkt bij deze school?
Er is nog niemand in dienst van deze school. Zodra financiering vaststaat, gaat Stichting Natuurtalent formeel het team samenstellen. Vakdocenten zijn al betrokken bij de uitwerking van het curriculum. Stichting Natuurtalent toetst alle plannen bij een focusgroep met ouders en experts en een klankbordgroep van kinderen. Wil je hier komen werken? Stuur dan een mail of bel.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Als je je mailadres bij de handtekeningenactie in 2019 opgegeven hebt, ontvang je periodiek een stand van zaken. Geen mail gekregen of geen mail meer willen, laat het ons weten. Wij hebben momenteel geen tijd om social media bij te houden, maar je kunt altijd bellen of mailen.

(1) De taxonomie van Bloom wordt omgedraaid.

Versie 15 mei 2020