Missie & visie

Stichting Natuurtalent wil dat kinderen het fijn en leuk hebben op school. Zij voelen zich thuis, gelukkig en veilig.

Iedereen volgt zijn eigen leerlijn samen met andere hoogbegaafde en begaafde kinderen die mee kunnen in een andere manier van onderwijs. Persoonlijke groei en er zijn voor elkaar, anderen en de natuur staan daarbij centraal. Persoonlijke aandacht zorgt voor ontplooiingskansen voor alle kinderen.

Samen met een focusgroep van ouders en experts en een klankbord van kinderen krijgt de onderwijsvisie verder gestalte.

Voorop staat dat deze school kinderen niet bestempelt als (hoog)begaafd. Hoewel je op deze site dus wel de term tegenkomt, gaat dat niet op de nieuwe school gebeuren. Dat zorgt alleen maar voor druk op je kind om te presteren en werkt faalangst in de hand. Stichting Natuurtalent helpt kinderen juist hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.