Hoogbegaafde en begaafde kinderen hebben recht op passend onderwijs en op omgang met ontwikkelingsgelijken. Het is hard nodig dat zij met andere kinderen vanuit de hogere denkvaardigheden geïnspireerd en gemotiveerd worden om te leren. Dit is dus een geheel andere visie vergeleken met het huidige onderwijs. De wetenschap komt naar de klas met onder andere vakdocenten. Geen leerkrachten maar communicatief zeer vaardige begeleiders.

Bovendien is het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar, andere mensen en de natuur. Zo worden zij ecologisch en cultuur bewuste wereldburgers en zullen dit omzetten in hun gedrag. Stichting Natuurtalent zorgt ervoor dat talent zich optimaal kan ontplooien.

Intelligente kinderen die van huis uit sociale en communicatieve vaardigheden meegekregen hebben, zijn onder goede begeleiding prima in staat te ontdekken waarin zij willen excelleren. De stichting wil dat zij onbevooroordeeld de kans krijgen om hun gaven om te zetten naar talenten en om met zelfvertrouwen hun weg in de wereld te vinden.

Volg ons op Facebook.